‘Năm Covid’ – Bình Thường Mới
Giảm Thiểu Rủi Ro Tại Công Trình

Việc quản lý và thực hiện các dự án xây dựng trong xã hội hậu Covid sẽ khác biệt khá nhiều so với hiện tại. Giãn cách xã hội và đeo khẩu trang chỉ là bước đầu của các chỉ thị có thể được áp dụng sau này. Để đảm bảo các dự án được thực hiện một cách an toàn, các chuyên gia trong ngành sẽ phải suy nghĩ lại về cách thực hiện công việc của họ đồng thời giảm thiểu rủi ro tiếp xúc cho người lao động.

Khi ngành công nghiệp nhận ra nhu cầu thay đổi, các phương pháp mới sẽ xuất hiện bao gồm:

  • tách biệt các nhiệm vụ,
  • sản xuất tại nhà máy để đảm bảo tiến độ liên tục, và
  • giảm đáng kể các quy trình để tiết kiệm thời gian và các bước thực hiện

Đại dịch giảm nhẹ sẽ là yếu tố hàng đầu cho sự phát triển xây dựng mô-đun, nhưng theo thời gian, các bên liên quan tại địa phương sẽ nhận ra lợi ích và sẵn lòng lựa chọn các kết cấu mô-đun hơn. Roll-a-Home cung cấp chiến lược giảm thiểu khả thi cho phép các bên liên quan khởi động các dự án một cách an tâm và giảm thiểu rủi ro.

Tách biệt công nhân

Giãn cách xã hội

Sản xuất tại nhà máy

Khử khuẩn cơ sở

Thuốc phòng ngừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.